Dopingové: cyklistika kontra iné športy

Cyklistika si za posledné roky vybudovala u veľkej časti verejnosti nálepku športu plného dopingu. Médiá rad a často prinášali informácie o dopingových škandáloch, v ktorých figurovali tí najlepší cyklisti posledných desaťročí. Cyklistika akoby sa zúžila na problém dopingu.

Úplne iné svetlo do problematiky prináša tabuľka dopingových kontrol na oficiálnej stránke Svetovej antidopingovej agentúry WADA, ktorá ukazuje počet kontrol v jednotlivých športoch a počet odhalených dopingových hriešnikov. Ukazuje sa síce, že najväčší počet pozitívnych dopingových zistení bolo práve v cyklistike. Zároveň je však športom s najväčším počtom dopingových kontrol.

Ak sa pozrieme na stĺpec, ktorý ukazuje údaj o percentuálnom podieli dopingových odhalení spomedzi všetkých kontrol, rebríček je úplne iný.  Vzpieranie, box, dokonca jazdectvo a lukostreľba sú pred cyklistikou. Tá obsadila priečku až na konci prvej desiatky – podiel pozitívne testovaných športovcov je 1.19% (9. priečka).

Doping v jednotlivých športových odvetviach podľa počtu testov

ŠportPočŸet testovPozitívneAtypick‚éSpoluPozitívne %
Spolu1805841624159332170.90%
Futbal303981462574030.48%
Atletika250131962424380.78%
Cyklistika214272543596131.19%
Vodn‚é športy1313890651550.69%
Basketbal9575139622011.45%
Vzpieranie8316201462472.42%
Ľ•adový hokej537068631311.27%
Lyžovanie53323847850.71%
Zápasenie51116325881.23%
Volejbal47504233750.88%
Veslovanie44241026360.23%
Hádzaná41413730670.89%
Džudo40684628741.13%
Box387475351101.94%
Kanoe/Kajak37261535500.40%
Triatlon36764046861.09%
KorčŸulovanie36601014240.27%
Tenis36381721380.47%
Stre–ba2960169250.54%
Gymnastika26701419330.52%
Pozemný hokej22753027571.32%
Biatlon1967018180.00%
Šerm1916820280.42%
Taekwondo1556119200.71%
Bedminton12503250.24%
Boby1214217190.16%
Lukostre–ba1156174211.47%
Stolný tenis985118191.12%
Jachting795611170.75%
Jazdectvo723125171.66%
Moderný p„œboj5694260.70%
Curling4773580.63%
Sánkovanie4340330.00%
Zdroj dát: Svetová antidopingová agentúra (anglicky World Anti-Doping Agency, odtiaľ skratka WADA) je medzinárodná nezávislá organizácia zameraná na boj proti dopingu. Jej hlavným iniciátorom a sponzorom bol Medzinárodný olympijský výbor, ktorý dodnes zabezpečuje približne polovicu jej príjmov.

Tags: , ,

Comments are closed.